Toegankelijkheidsverklaring

Ombudsrail streeft ernaar haar website voor iedereen toegankelijk te maken, ook voor personen met een beperking. Daarom proberen we optimaal te voldoen aan de toegankelijkheidsnormen zoals vastgesteld door de wet van 19 juli 2018 tot omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 1 januari 2022 en laatst herzien op 26 februari 2022. De evaluatie van de naleving van deze website en de campagnesites aan de vereisten van richtlijn (EU) 2016/2102 gebeurde aan de hand van de Accessibility Check van de FOD BOSA en aan de hand van een zelfbeoordeling door Ombudsrail.

Niveau van inachtneming van de toegankelijkheidsnorm

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevatten de normen inzake de eisen rond toegankelijkheid voor personen met een handicap. Die regels gelden op drie niveaus: A, AA en AAA.

Onze organisatie voldoet gedeeltelijk aan het niveau AA van de WCAG 2.1, aangezien sommige delen van onze website niet volledig voldoen aan de regels.

Beperkingen en alternatieven

We doen er alles aan om onze website en de documenten die we publiceren volledig toegankelijk te maken voor iedereen. Sommige documenten zijn echter nog niet volledig toegankelijk. Het gaat meer bepaald om informatie die in pdf-formaat wordt gearchiveerd, zoals jaarverslagen... Het toegankelijk maken van die documenten zou onevenredige kosten met zich meebrengen. Wenst u echter een toegankelijke versie te ontvangen, dan kunt u ons een e-mail sturen via info@ombudsrail.be.

Als u bij uw bezoek aan onze website andere voor u ontoegankelijke informatie (pdf, afbeeldingen ...) of webpagina's aantreft, laat het ons dan zeker weten.

Ombudsrail maakt ook gebruik van de sociale netwerken Facebook en Twitter om te communiceren. De informatie die via die kanalen wordt verstrekt, is ook te vinden op de website van Ombudsrail. U kunt ons steeds contacteren via die sociale netwerken. Daarnaast zijn we telefonisch of per e-mail te bereiken via onze Contact-pagina.

Audit over toegankelijkheid

De toegankelijkheid van onze website en campagnesites wordt regelmatig gecontroleerd via een Accessibility check die de FOD BOSA heeft ontwikkeld.

Het gaat om een tool die u kunt installeren in de bladwijzerbalk van uw internetbrowser en die op basis van een aantal tests een rapport aanmaakt over de toegankelijkheid van de webpagina die u bezoekt.

Belgian Web Accessibility Office

FOD BOSA
​​​​​​​DG Digitale Transformatie
WTC III, Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel

Tel.: 02 740 79 93 (tussen 8u30 en 17 uur)

https://accessibility.belgium.be/nl/contact

Feedback

We zijn benieuwd naar uw mening over onze inspanningen om onze website toegankelijker te maken. Stuur ons uw opmerkingen en suggesties via info@ombudsrail.be.