Alle rechten en plichten van de reizigers en de spoorwegmaatschappijen staan in een Europese wet (Verordening 1371/2007). De spoorwegen mogen altijd meer doen dan verplicht, maar nooit iets dat voor u slechter is.

Europese Verordening 1371/2007